Työturvallisuus- ja työhyvinvointikoulutukset

Toteutamme yksilöllisesti räätälöityjä koulutuksia organisaatioiden tarpeisiin.

Kouluttajana toimii Esko Vainionpää, joka on toiminut monipuolisissa asiantuntija-, työnjohto- ja päällikkötason tehtävissä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä 20 vuotta sekä suuryrityksissä seitsemän vuotta. Hänellä on myös työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkökokemusta kunta-alalta 11 vuotta, sekä sivutoimista ja päätoimista työsuojelupäällikkyyttä lähes 20 vuotta.

Koulutukset voivat käsitellä esimerkiksi:

  • Työn ja työympäristön vaarojen kartoitus ja riskien arviointi
  • Esimiesten työturvallisuusvastuut ja työntekijöiden velvollisuudet
  • Turvallisuushavainnot ja tapaturmat
  • Perehdyttäminen ja työnopastus
  • Strateginen työhyvinvointi on kilpailukeino
  • Nuoret työntekijät
  • Työsuojelun peruskurssit työsuojelupäälliköille ja -valtuutetuille