Korttikoulutukset

Työturvallisuuskortti (TTK)

Hanki työturvallisuuskortti Safecolta, työturvallisuuden ammattilaiselta. Olemme työturvallisuus- ja pelastusalan asiantuntijayritys, jolla on 30 vuoden kokemus alalta.

Järjestämme Työturvallisuuskorttikoulutuksia noin 100 km säteellä Seinäjoelta.
Ilmoittaudu mukaan ja varmista turvallinen työympäristö niin itsellesi kuin muillekin!

Mikä on työturvallisuuskortti ja mihin sitä tarvitaan?

Työturvallisuuskortti on Työturvallisuuskeskuksen (TTK) ylläpitämä järjestelmä, joka antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Työturvallisuuskortti on laadittu erityisesti teollisuuden työpaikoille ja se on varsin käyttökelpoinen myös esimerkiksi telakoille, rakennusalalle ja julkiselle sektorille.

Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta useat tilaajayritykset edellyttävät alihankkijoidensa työntekijöiltä työturvallisuuskorttia. Työturvallisuuskorttikoulutuksen tavoitteena on antaa perustietoa työturvallisuudesta.

Lisäksi työturvallisuuskorttikoulutus:

 • Pyrkii vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita
 • Tukee työnopastusta yhteisillä työpaikoilla
 • Herättää kiinnostusta ja motivaatiota oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen
 • Parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä
 • Vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta.

Koulutuksen oppimistavoitteet

Työturvallisuuskorttikoulutuksen suorittanut:

 • Tuntee nolla tapaturmaa -periaatteen
 • Tuntee työturvallisuusvastuut
 • Tuntee yhteisen työpaikan määritelmän ja toimijoiden roolit
 • Osaa tunnistaa yhteisen työpaikan kuormitustekijöitä
 • Osaa tunnistaa yhteisen työpaikan vaaroja.

Koulutuksen kesto ja voimassaolo

Voimassa oleva kortti voidaan uusia neljän tunnin koulutuksella (esim. klo 8-12, sis. tauot), jonka jälkeen pidetään tentti. Jos kortti ei ole koulutuspäivänä voimassa, koulutuksen keston on 7 h (esim. klo 8-15, sis. tauot), jonka jälkeen tentti.

Kun olet läpäissyt työturvallisuuskorttikoulutuksen hyväksytysti, saat Työturvallisuuskeskuksen myöntämän työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta Suomessa ja Ruotsissa.

Ilmoittaudu koulutukseen


Tulityökortti (SPEK)

Hanki tulityökortti Safecolta, tulitöiden ammattilaiselta. Käytössämme on paitsi alan vahvin ammattitaito, myös viimeisin tekniikka ja kalusto tulityökurssien toteutukseen. Tunnemme hyvin tulitöitä koskevat säädökset ja määräykset, sekä tiedämme myös, millaisia riskejä tulitöihin sisältyy ja miten vaaratilanteita voidaan ehkäistä – sekä henkilöiden että omaisuuden turvaamista ajatellen.

Järjestämme Tulityökorttikoulutuksia noin 100 km säteellä Seinäjoelta.

Mikä on tulityökortti ja mihin sitä tarvitaan?

Tulityökortti on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä kortti, jonka saa hyväksytysti suoritetusta tulityökoulutuksesta. Tulityökorttikoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016: uusi tulityökortti osoittaa pätevyytesi molempiin tulityömenetelmiin.

Tulityökorttia tarvitaan työssä, joka voi aiheuttaa palovaaran ja jossa syntyy kipinöitä tai käytetään liekkiä tai muuta korkeaa lämpöä. Tulitöitä ovat esimerkiksi sähkö- ja kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, kuumailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallien hionta ja katkaisu
laikalla. Katto- ja vedeneristysalan tulitöitä ovat esimerkiksi eristettävän alueen kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä, kermieristysten kiinnittäminen kuumentamalla sekä muut työt, joissa käytetään kaasupoltinta, avoliekkiä, kuumailmapuhallinta tai
vastaavaa voimakasta lämpösäteilyä tuottavaa työvälinettä.

Tulityöt on pyrittävä aina tekemään vakituisella tulityöpaikalla. Jos töitä joudutaan tekemään kuitenkin tilapäisellä tulityöpaikalla, tulee tulityöntekijällä olla kirjallinen, määräaikainen tulityölupa. Tulityölupa on aina kohdekohtainen ja lupa oikeuttaa vain siinä määriteltyjen tulitöiden suorittamisen.

Koulutuksen oppimistavoitteet

Tulityökorttikoulutuksen suorittaneet:

 • Ymmärtävät tulitöihin liittyvät riskit sekä osaavat toteuttaa turvatoimet ennen työn aloittamista, tulityön aikana ja sen jälkeen.
 • Ymmärtävät ennakkosuunnittelun, riskienhallinnan ja turvallisen tulityöprosessin merkityksen.
 • Osaavat toimia oikein onnettomuustilanteissa.

Koulutuksen kesto ja voimassaolo

Tulityökoulutus kestää kahdeksan tuntia. Se sisältää teoriaopetusta, suojausharjoituksia, alkusammutusharjoituksen sekä tutkintokokeen. Tulityökoulutus on sama myös korttiaan uusiville.

Tulityökortti on voimassa viisi vuotta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Kortin voi halutessaan tilata kätevänä mobiilikorttina matkapuhelimeen.

Ilmoittaudu koulutukseen


Alkusammutuskortti (SPEK)

Koulutukset tavoitteet

Huolehdi henkilöstösi alkusammutustaidoista. Alkusammutuskoulutuksen tavoite on antaa
riittävät taidot palonalkujen sammuttamiseen. Alkusammutustaidoista on hyötyä sekä kotona
että työpaikalla.

Koulutuksen kesto ja voimassaolo

Koulutus on kahden tunnin mittainen sisältäen tunnin teoriaosuuden sekä käsisammuttimen ja sammutuspeitteen käyttöharjoituksen.