Tila- ja pelastusturvallisuuspalvelut

Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelma toimii kiinteistössä työskentelevän henkilöstön ja asukkaiden ohjeena turvallisuusasioissa. Tarkoitus on ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja ohjata henkilöiden toimintaa hätätilanteen sattuessa.

Laadimme yksityisille ja julkisille organisaatioille pelastussuunnitelman ja annamme siihen liittyvän koulutuksen. Tyypillisiä kohteitamme ovat teollisuuslaitokset, liiketilat, virastot, koulut, palvelu- ja tukiasumisen yksiköt, sairaalat ja taloyhtiöt.

Pyydä tarjous


Poistumisharjoitukset parannusehdotuksineen

Poistumisharjoituksen tarkoituksena on testata työpaikan pelastussuunnitelman ja turvallisuusorganisaation toimivuutta tilanteessa, jossa vaara- tai onnettomuustilanteen vuoksi on tarpeellista evakuoida henkilöstö, asiakkaat, asukkaat tai potilaat turvallisempaan paikkaan.

Toistuvien harjoitusten myötä pyritään toiminta vakiinnuttamaan turvalliselle tasolle ja että oikeassa hätätilanteessa kiinteistön tyhjentäminen sujuu nopeasti ja turvallisesti. Eräissä tapauksissa on myös kiinteistössä oleville muille toimijoille ja naapuritonteille saatava nopeasti tieto vaarasta.

Safecolta saat aina kirjallisen raportin harjoituksessa esiin tulleista, korjausta vaativista asioista. Harjoittelusta saatava hyöty on huomattu tositilanteissa.

Pyydä tarjous


Poistumisturvallisuusselvitykset

Poistumisturvallisuusselvitys on toiminnanharjoittajan selvitys siitä, miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin
varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä.

Hoitolaitoksessa ja palvelu- tai tukiasumiseen kuuluvassa kohteessa toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että rakennuksessa tai tilassa olevat ihmiset pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan tilasta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin. Toiminnanharjoittaja vastaa asukkaiden ja hoidettavien poistumisturvallisuuden lisäksi myös työntekijöidensä työturvallisuudesta.

Safecolla on kokemusta poistumisturvallisuusselvitysten laadinnasta haastavissa olosuhteissa. Ota yhteyttä, niin hoidamme poistumisturvallisuutenne kuntoon!

Pyydä tarjous